I Veckum i Liljendal har Tom Liljestrands släkt verkat sedan 1880 inom lantbruksnäringen. I dagens läge bedrivs förutom traditionellt lantbruk med spannmåls– och oljeväxtodling även en del binäringar, såsom bärodling och vedförsäljning.
I slutet av juli börjar säsongen för svarta vinbär. Kontakta Tom Liljestrand och avtala om bärplockningstidpunkt. Även färdigt plockade bär finns till direktförsäljning.
Liljestrands ved är förädlad från gårdens egen skog. Björk- och lövträdsklabbar levereras vid behov hemtransporterad.
Kontakta i tid för att förvissa dej om tillräcklig tillgång av önskad ved.

Tom Liljestrand

Lill-Veckum

Ann och Tom Liljestrand

Tom Liljestrand
Veckum 7
07880 LILJENDAL
0400 496 206
tom.liljestrand@liljenet.fi

  • Björk- och lövträdsklabbar
  • Hemtransport
  • Självplock och direktförsäljning av svarta vinbär
  • Lill-Veckum, blev skattehemman 1762
  • I Liljestrands släkts ägo sedan 1880
  • Ann o Tom övertog gården 1991