I Veckum i Liljendal har Tom Liljestrands släkt verkat sedan 1880 inom lantbruksnäringen. I dagens läge bedrivs förutom traditionellt lantbruk med spannmåls– och oljeväxtodling även en del binäringar, såsom vedförsäljning och bärodling.
I slutet av juli börjar säsongen för svarta vinbär. Vinbärsodlingen är nu mindre än tidigare så kontakta Tom Liljestrand och avtala om ev. bärplockningstidpunkt. Även lite färdigt plockade bär finns till direktförsäljning.
Liljestrands ved är förädlad från gårdens egen skog. Björk- och lövträdsklabbar levereras vid behov hemtransporterad.
Kontakta i tid för att förvissa dej om tillräcklig tillgång av önskad ved.

Tom Liljestrand

Lill-Veckum

Sara och Svante Rikberg

Tom Liljestrand
Veckum 7
07880 LILJENDAL
0400 496 206
tom.liljestrand@liljenet.fi
Fo-nummer: 1351113-3

  • Björk- och lövträdsklabbar
  • Hemtransport
  • Direktförsäljning av svarta vinbär
  • Lill-Veckum, blev skattehemman 1762
  • I Liljestrands släkts ägo sedan 1880
  • Generationsskifte 31.12.2018 då dottern Sara och hennes man Svante Rikberg tog över gården efter Ann och Tom Liljestrand
  • Vedförsäljningen fortsätter i Toms regi