Sävträsk FBK grundades 1892 och har i dagens läge upp till femtio utryckningar per år. Förutom direkt räddningsverksamhet har kåren en aktiv juniorverksamhet som leds av chefen för ungdomsverksamheten och kårens ordförande Kim Bergholm.

Ungdomsverksamheten är för 9-17 åringar och som 18-åring tar man steget in i den egentliga alarmavdelningen. Ungdomsverksamheten  är avgiftsfri och lämpar sig för alla pojkar och flickor som är intresserade av brandkårsverksamhet.

Under sommaren samlas ungdomsavdelningen varje tisdag kl. 17:30 och under vintern samlas man varannan tisdag. Under kvällarna lär man sig färdigheter som behövs i alarmavdelningen och hur man fungerar vid olyckor.
Sävträsk FBK deltar även i olika nationella läger under årets lopp. På lägren ordnas olika tävlingar såsom pyttsprutning, slangstafett, frågesport och redskapstävlingar.

– Är du intresserad att komma med i juniorverksamheten så är det bara att kontakta mej på numret 040 840 4470, uppmanar Kim Bergholm. Även vuxna är välkomna att bekanta sig med alarmavdelningens verksamhet. Avdelningen samlas varje onsdag kl. 18:00.
– Är du intresserad så är det bara att kontakta mej eller vår kårchef, avslutar Bergholm.

Sävträsk FBK

Sävträsk branddepå

Sävträsk FBK

Herrgårdsvägen 12
07880 LILJENDAL
Ordförande och ungdomschef Kim Bergholm, tel. 040 840 4470
Kårchef Anders-Gustav Lindqvist, tel. 040 720 5032

  • Grundad 1892
  • Avtalsbrandkår, upp till 50 utryckningar per år
  • Aktiv ungdomsavdelning för 9-17 åringar