Lilja

Café & Restaurant.

Teiras

Teiras Hereford.

Hultgård

Ekogård.

Marbacka

Bigård.

Byggtjänst Strömberg

Byggen och saneringar.

Jamin Heinäpalvelut

Höproduktionsgård.

Liljendal Bärgningstjänst

Bilbärgnings- och lyfttjänst.

Mecanil

Energigriptillverkning och båtimport.

Topcore

Hylstillverkning.

Lill-Veckum

Vedförsäljning och självplock av bär.

Sockengården

Liljendal hembygdsförening.

Spannmålsmagasinet

Museum.

Wårkulla hembygdsgård

Hembygdsgård och museum.

Liljendal Idrottsklubb

Sävträsk sportplan.

Liljendal Ungdomsförening

Liljendalgården.

Sävträsk FBK

Branddepå.

Liljendal El-Sähkö

Elinstallationer.

Taxi Kimmo Salminen

Taxitransporter.

Liljendal närbibliotek

Meröppet bibliotek.

Sävträsk skola

Byaskola.

Hembacka daghem

Daghem samt förskolebarnens för och eftermiddagsvård.

Koskenkylän koulu

Finskspråkig byaskola.