Liljendal är en livskraftig ort i Lovisa stad i landskapet Nyland. Liljendal kyrkoby är belägen 84 km österut från Helsingfors. Liljendal utgjorde en egen kommun fram till årsskiftet 2009/2010 då den sammanslogs med Lovisa.

År 2006 gjorde Suomen Kuvalehti ett reportage om Liljendal – den nöjdaste kommunen i Finland. Artikeln baserade sig på Kommunförbundets undersökning där Liljendal placerade sig på första plats. Här var invånarna mest nöjda med sin hemort.

Undersökningens chef Marianne Pekola-Sjöblom vid Kommunförbundet konstaterar att Liljendal är ett litet och uppenbarligen homogent samhälle som har en klar gemensam vision var man står och vart man är på väg.
– Människorna känner varandra så väl att frågor sköts på ett naturligt sätt och man behöver därför inte göra ett stort nummer av missförhållanden.

Liljendal är inte mera en självständig kommun men invånarna och mentaliteten är precis densamma som år 2006.

Liljendal

 

  • Den 22 december 1791 godkände Gustav III friherre Gustaf Mauritz Armfelts anhållan om att Sävträsk församling skulle lösgöra sig från Pernå moderförsamling och bilda en egen kapellförsamling
  • 2009 hade Liljendal 1.472 invånare
  • Verkade som självständig socken/kommun i 217 år
  • Fusionerades med Lovisa 2010
  • Historiken ”Liljendals kommun” kan köpas av Liljendal hembygdsförening

Liljendal