Liljendal är känt för sin entreprenörsanda. Här finns framgångsrika och ambitiösa företag med klar vision och utvecklingsplan. En av orsakerna bakom framgångarna är den fina arbetskraften som finns i Liljendal.

Lantbruksnäringen har alltid varit viktig i Liljendal. Tidigare var mjölkproduktion väldigt vanlig och också eget andelsmejeri fanns. Numera har djurhushållningen minskat och därför har lantbruken kompletterat sin verksamhet med olika binäringar.

Byggservice med precision

Byggservice med precision

Byggtjänst Strömbergs ägare Svante Strömberg är trots sin unga ålder redan erfaren inom branschen. Strömberg erbjuder bl.a. VTT-sertifierade våtrumssaneringar och -nybyggen. Sertifieringen betyder att hela processen dokumenteras noggrant och på det sättet garanteras...

läs mer
Hö av högsta kvalitet

Hö av högsta kvalitet

I Garpom by i Liljendal, vid gamla riksvägen, finns Jamin Heinäpalvelut, Jan-Mikael Evertsons höproduktionsgård. Garpom by beboddes i tiderna av personer av tysk härkomst och därför har gården fått namnet Bajars från tyska Bayern. Även byns namn, Garpom, kan härledas...

läs mer
Elarbeten med yrkesstolthet

Elarbeten med yrkesstolthet

Redan när man anländer till Liljendal El-Sähkös kontor och lager i Liljendal kan man förnimma en gedigen yrkesstolthet. Väggarna pryds av olika diplom och intyg över arbetsprov, och företagaren Robert Nygård själv sitter vid sin dator och går med noggrannhet igenom...

läs mer
Proffs på bärgning

Proffs på bärgning

Bärgning Andersson i Liljendal är regionens ledande aktör inom bärgningsbranschen. Företaget grundades 1995 då man övertog Anttilas bärgningsverksamhet i Lappträsk. Redan följande år satsade man på tyngre bärgningsfordon och i dagens läge har företaget 10...

läs mer
Med energiskt grepp

Med energiskt grepp

Familjeföretaget Mecanil Oy Ab i Liljendal grundades av Christer och Ilse Nilsson 1990 på hemgården i Drombom. Christer fungerade som skogsmaskinsentreprenör och maskinparken var ständigt i behov av service. I brist på passligt serviceföretag så startade man ett eget....

läs mer
Taxi med kunden i centrum

Taxi med kunden i centrum

Kimmo Salminen i Liljendal representerar den gamla taxitraditionen som finns på orten, där kunden alltid är i centrum. Det märker man framför allt när han berättar om sina stamkunder. Även skolbarnen som Salminen dagligen kör till och från Sävträsk skola får beröm av...

läs mer
Expert på hylsor

Expert på hylsor

År 1986 hyrde Ingmar Reinholm in sig i ett bilgarage i Sävträsk och startade en småskalig hylstillverkning. Ingmar som hade erfarenhet av branschen hade en klar vision och redan följande år byggdes den första egna produktionshallen. Sedan dess har det blivit många...

läs mer
Ved från gårdens egen skog

Ved från gårdens egen skog

I Veckum i Liljendal har Tom Liljestrands släkt verkat sedan 1880 inom lantbruksnäringen. I dagens läge bedrivs förutom traditionellt lantbruk med spannmåls- och oljeväxtodling även en del binäringar, såsom vedförsäljning.Liljestrands ved är förädlad från gårdens egen...

läs mer