Sävträsk skola

Byskolan Sävträsk skola ligger i Liljendal byacentrum. I skolan som har ca 70 elever undervisas årskurserna 0–6. Hembacka daghem på 700 meters avstånd har hand om de svenskspråkiga förskolebarnens för- och eftermiddagsvård. Skolans läge är ypperligt då idrottsplan, idrottshall, näridrottsplats, lekpark och bibliotek finns inom 100 m.

Sävträsk skola
Herrgårdsvägen 29A
07880 Liljendal
tel.0444505056

Sävträsk skola på Lovisa stads peda.net sida>>

 

Koskenkylän koulu

Byskolan Koskenkylän koulu ligger cirka 15 kilometer väster om Lovisa. I skolan undervisas årskurserna 1–6. Förskoleundervisning erbjuds på cirka två kilometers avstånd i en tillfällig byggnad bredvid Agricolahallen. Byskolan har cirka 105 elever och förskolan cirka 20.
Hösten 2018 inleds byggandet av en ny finskspråkig skola i samband med Forsby skola. Skolan byggs av stock och man kommer redan under byggnadsskedet att ta i beaktande barnens hälsa och trygghet.

Koskenkylän koulu
Lovisavägen 1328
07700 Forsby

Koskenkylän koulu på Lovisa stads peda.net sida>>

Sävträsk skola

Skolan.

Koskenkylän koulu

Koulu.