Byggtjänst Strömbergs ägare Svante Strömberg är trots sin unga ålder redan erfaren inom branschen. Strömberg erbjuder bl.a. VTT-sertifierade våtrumssaneringar och -nybyggen. Sertifieringen betyder att hela processen dokumenteras noggrant och på det sättet garanteras högsta kvalitet.
Tilll Strömbergs specialkunnande hör även på platsen utförd nybyggnadsentreprenad av lösvirke. Byggnaden förfärdigas till önskat skede eller så nycklarna i handen -färdig. Lösvirkeshus är ofta det enda alternativet om byggplatsen inte är tillgänglig för större maskiner.
Svante har vuxit upp i en entreprenörsfamilj och det märks även i hans driftighet. Målet är inte bara att utföra högklassigt arbete utan även att växa och anta större utmaningar.

Rakennuspalvelu Strömberg

Byggservice Strömberg

 

Drombomvägen 141

07880 LILJENDAL

+358 40 727 1288

www.rakennuspalvelustromberg.com

  • Helhetsentreprenader
  • Nybyggnader
  • Saneringar
  • Certifierade våtrumsarbeten