I Veckum i Liljendal har Tom Liljestrands släkt verkat sedan 1880 inom lantbruksnäringen. I dagens läge bedrivs förutom traditionellt lantbruk med spannmåls– och oljeväxtodling även en del binäringar, såsom vedförsäljning.
Liljestrands ved är förädlad från gårdens egen skog. Björk- och lövträdsklabbar levereras vid behov hemtransporterad.
Kontakta i tid för att förvissa dej om tillräcklig tillgång av önskad ved.

Tom Liljestrand

Lill-Veckum

Sara och Svante Rikberg

Tom Liljestrand
Veckum 7
07880 LILJENDAL
0400 496 206
tom.liljestrand@liljenet.fi
Fo-nummer: 1351113-3

  • Björk- och lövträdsklabbar
  • Hemtransport
  • Lill-Veckum, blev skattehemman 1762
  • I Liljestrands släkts ägo sedan 1880
  • Generationsskifte 31.12.2018 då dottern Sara och hennes man Svante Rikberg tog över gården efter Ann och Tom Liljestrand
  • Vedförsäljningen fortsätter i Toms regi