Redan när man anländer till Liljendal El-Sähkös kontor och lager i Liljendal kan man förnimma en gedigen yrkesstolthet. Väggarna pryds av olika diplom och intyg över arbetsprov, och företagaren Robert Nygård själv sitter vid sin dator och går med noggrannhet igenom beställningar och ritningar.
Företaget Liljendal El-Sähkö fick sin början redan 1999 i samband med slutarbetet för Nygårds elteknikerexamen. Som tema för sitt slutarbete valde han grundande av ett företag med rubriken ”Att bli elentreprenör”. För en bondson från Michelspiltom som Nygård kändes entreprenörskap naturligt. När det dåvarande elföretaget i Liljendal, Sävträsk El, samtidigt meddelade att man gärna överlåter sina kunder till det nystartade företaget var saken klar. Nygård anställde ägaren till Sävträsk El och verksamheten kunde köra igång med fart.
I dagens läge är Liljendal El-Sähkö specialiserat på saneringar och reparationer och naturligt nog har man en stor sakkunskap inom lantbrukets elarbeten, såsom reparation och installation av spannmålstorkar. Också respekten för gamla installationsmetoder hör till företagets specialiteter.
– Folk är i dagens läge rädda för t.ex. ytinstallationer, alla ledningar måste gömmas. Men det är bara frågan om hur snyggt installationen görs. Och alltid när jag har fått kunden övertygad om att man kunde välja ytinstallation har responsen efteråt varit synnerligen positiv, konstaterar Nygård.

Liljendal El-Sähkö

Liljendal El-Sähkö

J.R. Nygård

Krogisvägen 18
07880 LILJENDAL
040 502 8032

www.liljendal-el.fi

  • Företaget är grundat 1999
  • Specialiserat på saneringar och reparationer
  • Gör även nyinstallationer