Liljendal hembygdsförening rf grundades 1984 för att ta över de samlingar som Liljendal hembygdsnämnd sammanställt under årens lopp. Verksamheten fick en bra start och under de följande åren ordnade man redan utställningar i Bagarstugans bodar.
År 1990 blev föreningen ägare till spannmålsmagasinet indvid gravgården och följande år beslöt kommunen att överlåta sina samlingar från tiden före 1984 till hembygdsföreningen. Följande milstolpe i föreningens historia var köpet av Andersby bönehus som döptes om till Wårkulla hembygdsgård. Under slutet av 1990-talet uppförde hembygdsföreningens medlemmar en utställningshall på Wårkulla gårdsplan.
Inför kommunfusionen med Lovisa tog föreningen initativet till att köpa Söderby gamla skolfastighet. Man ägde från tidigare den så kallade slöjdstugan på samma gård. Fastighetens beskattningsvärde hade fastställts till 32.156 euro och föreningen gav kommunen ett anbud på 35.000 euro. Anbudet godkändes och hembygdsföreningen blev ägare till den vackra skolbyggnaden inklusive tomt.
Söderby skola som döptes om till Sockengården blev nu hembygdsföreningens hem. Där ordnar föreningen olika tillställningar som t.ex. byakvällarna med intressanta föredragshållare. Sockengården hyres även ut för olika tillställningar och den norra ändan av huset är uthyrt till Medborgarinstitutet som vävsal. I slöjdstugan på gården finns även där mötesutrymmen samt Liljendal Veteraners krigstida samlingar.
Också Wårkulla hembygdsgård är i aktivt bruk med utställningar och tillställningar. Man kan även hyra utrymmen för t.ex. möten i gården.
Liljendal hembygdsförening ordnar olika tillställningar för medelsanskaffning såsom Liljendal höstmarknad, Höutandagen i Wårkulla samt försäljning under Liljendaldagarna. Föreningen har även fått generösa understöd från olika fonder och företag för upprätthållande och reparation av sina fastigheter.
År 2013 gav Liljendal hembygdsförening ut Liljendals historik som berättar kommunens historia ända till kommunfusionen. Boken kan köpas direkt av föreningen eller i Lovisa Bokhandel.

Liljendal hembygdsförening rf

Ordförande:
Heidi Hurmerinta tel 050 374 7307

Sekreterare:
Alice Bäckman tel. 040 723 1047

liljendal.hembygdsforening@gmail.com

facebook

  • Grundad 1984

Muséer och fastigheter:

  • Sockengården i Söderby
  • Wårkulla hembygdsgård
  • Spannmålsmagasinet i Sävträsk

Sockengården

Museum och möteslokal.

Spannmålsmagasinet

Museum.

Wårkulla hembygdsgård

Hembygdsgård och museum.