Hembacka daghem finns i Sävträsk invid byacentrets service. Det tvåspråkiga daghemmet har två barngrupper, en grupp för 1–3-åringar och en grupp för 3–6-åringar. Under hösten 2018 kompletteras daghemmet med ytterligare en grupp. Därtill har daghemmet också hand om de svenskspråkiga förskolebarnens för- och eftermiddagsvård.

I Hembacka strävar man efter en god uppväxtmiljö, i vilken personalen tillsammans med barnen skapar en god atmosfär för lek, skapande och förståelse. De viktigaste målsättningarna för verksamheten är barnens trivsel och trygghet samt att ändamålsenligt stöda barnen inom alla utvecklingsområden. På daghemmet betonas lekens betydelse för barnen. Personalen stöder leken genom att ge barnen lekro samt genom att erbjuda barnen lämpliga och trygga material.

Hembackas närmiljö ger möjligheter till en mångsidig inlärningsmiljö. Bl.a. Idrottshuset, lekparken och biblioteket finns på gångavstånd från daghemmet. Dessa möjligheter utnyttjas regelbundet i verksamheten. Eftersom man är på ”landet”, så har man även nära till den vackra naturen. På hösten och våren ordnas regelbunden Skogsmulle- och Knytteverksamhet.

 

Hembacka daghem
+358440555389
Backgärdavägen 1, 07880 Liljendal
Hembacka daghem på Lovisa stads peda.net>>

Hembacka daghem

Daghem.