I Garpom by i Liljendal, vid gamla riksvägen, finns Jamin Heinäpalvelut, Jan-Mikael Evertsons höproduktionsgård. Garpom by beboddes i tiderna av personer av tysk härkomst och därför har gården fått namnet Bajars från tyska Bayern. Även byns namn, Garpom, kan härledas till germanska garp som under medeltiden var den vanliga benämningen på tyskar. Gården har varit i släktens ägo sedan 1869 och med Jan-Mikael som husvärd sedan 2012.
Jan-Mikael har specialiserat sig på kvalitetshö för olika djur såsom hästar. Med rätta och noggranna odlingsmetoder kan man uppnå mera hållbarhet och jämnare kvalitet. Det gäller att bekämpa ogräset så att ängsvingeln och timotejet kan växa fritt. Dessutom måste skiftena förnyas minst var femte år för att garantera läglig tillväxt. Renheten gör att höet torkar jämnt och får en lång hållbarhet. Jan-Mikaels kvalitetshö har upptäckts av många stall som vill ha det högklassigaste fodret åt sina hästar och övriga djur.
Jamin Heinäpalvelu erbjuder förutom hö också foderhavre och ströhalm. Även höproduktionsentreprenad med modern maskinpark erbjuds.
I Jan-Mikaels odlingsfilosofi finns en djup respekt för traditioner och det märks i allt han gör.

Jamin Heinäpalvelut

Jamin Heinäpalvelut

 

Embomvägen 5

07880 LILJENDAL

+358 40 560 1982

www.jaminheinapalvelut.fi

  • Jan-Mikael gårdsägare sedan 2012
  • Höproduktionsareal ca 40 ha
  • Specialiserat sig på högklassigt foderhö, ströhalm och foderhavre
  • Även höproduktionsentreprenad erbjudes