Ekologiska lokala ägg

Ekologiska lokala ägg

Pieter och Natalia van den Hoek är exempel på den starka entreprenörsanda som blomstrar i Liljendal. En kraftig dragning till landsbygden och djurskötsel gjorde att paret van den Hoek år 2001 köpte anrika Hultgård i Michelspiltom by. 2008 omvandlades gården till...
Specialist på honung

Specialist på honung

Marbacka gård med anor från 1700-talet är i dagens läge mera än en traditionell bondgård. År 1981 skaffade Bjarne Bruce sina två första bikupor och efter det har gårdens varumärke varit honung och tjänster med anslutning till biodling. 2014 tog nya husvärden Tomas...
Stressfritt gourmétkött

Stressfritt gourmétkött

Teiras Hereford kött kommer från Nybondas gård i Hopom by, Liljendal. Gården har varit i släktens ägo sedan 1782 och nu drivs jordbruk i trettonde generationen. När man lyssnar på den nuvarande gårdsägaren, Ted Nybondas, kan man skönja en stolthet över förfädernas...