Byggservice med precision

Byggservice med precision

Byggtjänst Strömbergs ägare Svante Strömberg är trots sin unga ålder redan erfaren inom branschen. Strömberg erbjuder bl.a. VTT-sertifierade våtrumssaneringar och -nybyggen. Sertifieringen betyder att hela processen dokumenteras noggrant och på det sättet garanteras...
Hö av högsta kvalitet

Hö av högsta kvalitet

I Garpom by i Liljendal, vid gamla riksvägen, finns Jamin Heinäpalvelut, Jan-Mikael Evertsons höproduktionsgård. Garpom by beboddes i tiderna av personer av tysk härkomst och därför har gården fått namnet Bajars från tyska Bayern. Även byns namn, Garpom, kan härledas...
Elarbeten med yrkesstolthet

Elarbeten med yrkesstolthet

Redan när man anländer till Liljendal El-Sähkös kontor och lager i Liljendal kan man förnimma en gedigen yrkesstolthet. Väggarna pryds av olika diplom och intyg över arbetsprov, och företagaren Robert Nygård själv sitter vid sin dator och går med noggrannhet igenom...
Proffs på bärgning

Proffs på bärgning

Bärgning Andersson i Liljendal är regionens ledande aktör inom bärgningsbranschen. Företaget grundades 1995 då man övertog Anttilas bärgningsverksamhet i Lappträsk. Redan följande år satsade man på tyngre bärgningsfordon och i dagens läge har företaget 10...
Med energiskt grepp

Med energiskt grepp

Familjeföretaget Mecanil Oy Ab i Liljendal grundades av Christer och Ilse Nilsson 1990 på hemgården i Drombom. Christer fungerade som skogsmaskinsentreprenör och maskinparken var ständigt i behov av service. I brist på passligt serviceföretag så startade man ett eget....
Taxi med kunden i centrum

Taxi med kunden i centrum

Kimmo Salminen i Liljendal representerar den gamla taxitraditionen som finns på orten, där kunden alltid är i centrum. Det märker man framför allt när han berättar om sina stamkunder. Även skolbarnen som Salminen dagligen kör till och från Sävträsk skola får beröm av...